6-9 дүгээр ангийн 400 гаруй сурагчдад МУБИС, БоСС-ийн Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач А.Баярхүү "Найз нөхөд, хамт олноо ойлгон харилцах нь " сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав. Идэвх, зүтгэлтэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.

6-9 дүгээр ангийн 400 гаруй сурагчдад МУБИС, БоСС-ийн Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач А.Баярхүү "Найз нөхөд, хамт олноо ойлгон харилцах нь " сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав. Идэвх, зүтгэлтэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.