"ХӨӨСНИЙ БАЯР" 9 дүгээр сарын 30 буюу 5 өдөр 16:00-18:30 цагийн хооронд

Шинэ хичээлийн жилийн эхний сарын сургуулийн орчноо цэвэр цэмцгэр болгох үйл ажиллагаа 9 дүгээр сарын 30 буюу 5 өдөр 16:00-18:30 цагийн хооронд болох тул 9-12 ангийн АУБ нар сурагчдаа идэвхтэй хамруулна уу?
 
Удирдамж дээр ангиудын цэвэрлэх хэсгийг заасан болно.