Өнөр цогцолбор сургуулийн удирдлага, багш нар туршлага судлан, хамтран ажиллахаар хүрэлцэн ирээд байна.