"Намрын спортын өдөрлөг"-ын шагнал гардуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа.