Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд зааснаар 2021.02.12-ны өрөх хичээллэхгүй.

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд зааснаар 2021.02.12-ны өрөх хичээллэхгүй.

2021.02.15-наас хуваарийн дагуу хичээллэх бөгөөд энэ өдөр монгол дээлээ өмсөж хичээлдээ оролцоно.

-----