2 болон 3-р ангиудын дунд болох “English Poem” тэмцээн 2024 оны 2-р сарын 28-ний өдөр 12:30 цагт 305 тоотод зохиогдоно.

-----