Багш ажилчдын урлагийн Анхдугаар наадмын шалгаруулалт 2024 оны 4 сарын 4-ний өдөр болно.

Багш ажилчдын урлагийн Анхдугаар наадмын шалгаруулалт 2024 оны 4 сарын 4-ний өдөр ЦЕГ-ын Сүлд чуулга дээр зохион байгуулагдана. Мэргэжлийн шүүгчид шүүнэ. Заах аргын нэгдлүүд бэлтгэлдээ ороорой.

-----