Шинэчилсэн дугуйлан секцийн хуваарьтай танилцана уу.

Шинэчилсэн дугуйлан секцийн хуваарьтай танилцана уу. АУБ нар эцэг эхчүүдэд ангийн группээр дамжуулан хүргэнэ үү.
Хятад хэлний дугуйлан хилийн хорио цээр тавигдахаар хичээллэж эхэлнэ.
Морин хуурын дугуйлан хүүхдүүдийн ирц бүрдэлтээр жигдэрнэ.
Дугуйлан хичээллүүлэх багш нар болон АУБ нар танхимын багтаамж, сурагчдын ачааллыг харгалзан зохицуулалт хийж үйл ажиллагаагаа явуулна уу.
Баярлалаа. Та бүхэндээ амжилт хүсэе.
-----