Хүүхдийнхээ цүнхэнд бэлтгэх зүйлс

2021-2022 оны хичээлийн жилийн 2 дугаар улирлын хичээл 02 дугаар сарын 14-ний өдөр 07:45 -аас 100 хувь танхимаар эхлэх гэж байна. Сургууль бүр сурагчдаа хүлээж авах бэлтгэл базаан ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийж, анги танхимуудаа цэвэрлэж, багш бүр хичээлийн бэлтгэлээ хангаж байна.

-----