Кенгуру 2024 олон улсын математикийн уралдааны танхимын бүртгэл 2 сарын 20нд дуусна.

Кенгуру 2024 олон улсын математикийн уралдааны танхимын бүртгэл 2 сарын 20нд дуусна. 5-12 ангийн оролцох сурагчдаа бүртгүүлээрэй. Ганболд Саруул багшид бүртгүүлээрэй. Мандат 10000 төг.

-----