Түүний анхны бизнес хөтөлбөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

Түүний анхны бизнес хөтөлбөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Ашиг орлого өндөр , амжилт бүтээл дүүрэн байг ээ